Korábbi rendeletek

Dokumentum megnevezése
2/1991. számú rendelet: A közigazgatási terület rendjéről Avar és kerti hulladék égetése Megnyitás / Letöltés
3/1992. számú Önkormányzati rendelet: Az önkormányzati beruházások szabályozásáról Megnyitás / Letöltés
2/1992. /IX.24/ sz. Önkormányzati rendelet: A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésrő Megnyitás / Letöltés
5/1994. (VIII.11.) számú Önkormányzati rendelet: A parlagfű terjedésének visszaszorítására Megnyitás / Letöltés
3/1997. (III.6.) sz. Önkormányzati rendelet: Kaposszerdahely Polgáraiért Díj és Oklevél alapításáról Megnyitás / Letöltés
3/1999. (II.11.) számú Önkormányzati rendelet: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Megnyitás / Letöltés
10/1999. (XII.28.) számú Önkormányzati rendelet: Az Önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályairól Megnyitás / Letöltés
9/2000. (V.11.) számú Önkormányzati rendelet: Az útépítési és közművesítési hozzájárulás kivetéséről Megnyitás / Letöltés
2/2001. (III.1.) számú Önkormányzati rendelet Megnyitás / Letöltés
7/2002. (VIII.14.) számú Önkormányzati rendelet: Az Önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Megnyitás / Letöltés
14/2002. (VIII.14.) számú Önkormányzati rendelet: Útépítési hozzájárulás kivetéséről Megnyitás / Letöltés
8/2002. (VIII.14.) számú Önkormányzati rendelet: A háziorvosi körzet kialakításáról Megnyitás / Letöltés
14/2003. (XII.15.) számú Önkormányzati rendelet: A képviselők tiszteletdíjáról Megnyitás / Letöltés
5/2004. /IX.23./ sz. Önkormányzati rendelet: a helyi hulladékgazdálkodási tervről Megnyitás / Letöltés
5/2005.(XII.15.)számú Önkormányzati rendelet: „Kaposszerdahely helyi építési szabályzatá”-ról Megnyitás / Letöltés
2/2005.(II.12) sz. Önkormányzati rendelet: A települési folyékony hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról Megnyitás / Letöltés
15/2006. (XII.19.) számú Önkormányzati rendelet: A telekadóról Megnyitás / Letöltés
12/2006. (XII.19.) számú Önkormányzati rendelet: A magánszemélyek kommunális adójáról Megnyitás / Letöltés
13/2006.(XII. 19.)számú Önkormányzati rendelet: A helyi iparűzési adóról Megnyitás / Letöltés
5/2007. (IV. 13.) számú Önkormányzati rendelet: A Szervezeti és Működési Szabályzatról Megnyitás / Letöltés
Kaposszerdahely Község Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve Megnyitás / Letöltés
Kaposszerdahely Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve Megnyitás / Letöltés
--- Megnyitás / Letöltés
16/2007. (XII. 13.) számú Önkormányzati rendelet: A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról Megnyitás / Letöltés
6. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Megnyitás / Letöltés
I. számú melléklet az 5/2007. (IV. 13. ) számú önkormányzati rendelethez Megnyitás / Letöltés
2/2008. (II. 15.) számú rendelet: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Megnyitás / Letöltés
5/2007. (IV. 13.) számú Önkormányzati rendelet: A Szervezeti és Működési Szabályzatról Megnyitás / Letöltés
2/1991. számú rendelet: A közigazgatási terület rendjéről Megnyitás / Letöltés
201/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2. melléklet B ) alapján a működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása Megnyitás / Letöltés
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2. melléklet A ) alapján a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása Megnyitás / Letöltés
16/2006. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról Megnyitás / Letöltés
2/1991. számú Önkormányzati rendelet: A közigazgatási terület rendjéről Avar és kerti hulladék égetése Megnyitás / Letöltés