Intézmény bemutató

Cím: Kaposszerdahely Kossuth Lajos utca 59

Telefon:  82/ 484-021       

e-mail: gondkozpszerdahely@gmail.com

 

Kövess minket facebook oldalunkon is :

https://www.facebook.com/Zselici-Szoci%C3%A1lis-Alapszolg%C3%A1ltat%C3%A1si-K%C3%B6zpont-

Kaposszerdahely-Kossuth-Lu59-483758095466321/?modal=admin_todo_tour

 

A Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ 10 település társulásában kezdte meg a működését 2014. január 1-én. Kaposszerdahely, Bárdudvarnok, Bőszénfa, Simonfa, Zselickislak, Zselicszentpál, Patca, Szenna, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud községek társulásában.

Majd 2016. január 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás feladaton Sántos község is csatlakozott a társuláshoz.
Ezen települések a kaposvári kistérség dél-Dunántúlon, a Balatontól délre, Somogy megye nyugati részén fekszenek. 


A térségben bizonyos területeken jelentős lemaradások tapasztalhatók, melyek döntő többségének oka az aprófalvas településszerkezet adta fejlesztési nehézségekből adódik.
A kistérség településeinek intézményi ellátottsága is alacsony szintű és ez a településszerkezeti aránytalanságokat tükrözi.


A Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ szociális, családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatásai nyújtásával hozzájárul a helyi önkormányzati szociálpolitikai célok megvalósításához, a magas fokú szociális biztonságot és minőséget biztosító, fenntartható, esélyteremtő helyi jóléti rendszer létrehozásához, fejlesztéséhez.

Az intézmény szolgáltatásaival hozzájárul a lakosság életminőségének javításához, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez, a társadalmi kohézió erősítéséhez.


Az intézményi társulás létrehozásának célja, hogy az ellátási területén élő lakosság szükségleteihez és igényeihez leginkább alkalmazkodó, ugyanakkor hatékony és átlátható ellátási struktúrát alakítson ki.

 
Tevékenységünk alapvető célja, hogy egy magas fokú szociális biztonságot és minőséget biztosító, fenntartható, esélyteremtő jóléti rendszeren keresztül a lakosság életminőségén javítson.

Valamint a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a szegénység és a gyermekszegénység elleni küzdelem, a társadalmi összetartozás erősítése.

​​