Információk

"Magunkról

A Mini Bölcsőde vezetésére jómagam, Kertész Szilvia kaptam megbízást Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületétől.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő -gondozó felsőfokú szakképesítésemet 2012-ben szereztem meg, majd ezt követően a családi napközi működtetője tanfolyamot végeztem el, amivel lehetőségem nyílt a jogelőd Családi Napköziben elhelyezkednem a szolgáltatás nyújtójaként.

A mini bölcsődében a személyi feltételek biztosítása érdekében további egy főt foglalkoztat az intézmény bölcsődei dajka munkakörben.

Mindketten teljes munkaidőben látjuk el feladatunkat.

Minőségpolitika

A mini bölcsőde fő feladata a 20 hetestől a 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása, gondozása az életkori és egyéni fejlődési ütemének szem előtt tartásával, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és ebben a mini bölcsőde kiegészítő szerepet és segítséget vállal.A Tipegő Mini Bölcsődében az 1 évestől a 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását céloztuk meg.

Célkitűzések

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. 

A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.

A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermekek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával biztosítva a fejlődésükhöz szükséges sokféle, változatos tevékenységet. 

A nevelőmunkánk az érzelmi biztonság segítségével elősegíti a gyermekek testi, értelmi és szociális fejlődését. 

Célkitűzésünk a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének biztosítása a törvény által kötelezően előírt alapellátás keretein belül. 

A család segítése érdekében a szülők munkaideje alatt biztosítjuk gyermekeik számára a harmonikus, kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó gondoskodást, mindezt higiénikus, esztétikus, inger gazdag környezetben."