Család és Gyermekjóléti Szolgálat

A család és gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka eszközeivel és módszereivel nyújt segítséget a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek és családok számára, továbbá a tartós munkanélküliek, a pályakezdő munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek számára.

Cél az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.


A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

Ennek keretében az igénybe vevők információt kaphatnak lakóhelyükön a szociális ellátásokról, és azok igénybevételének feltételeiről.

Az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését segíti.

​A gyermekjóléti szolgálat célja, a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.

Amennyiben a segítő munka az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást kell kötni.

 

A szolgáltatás önkéntes és térítésmentes!


Családsegítő munkatársunk ügyfélfogadási időbejében minden az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatásáról felvilágosítást ad a társult településen az ügyfélfogadási helyiségben.

Telefon:  82/ 484-021       

e-mail: gondkozpszerdahely@gmail.com