Álláshirdetés - Kultúrális referens

Kategória: Hirdetmények

Kaposszerdahely Község Önkormányzata

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposszerdahely Község Önkormányzata 

kultúrális referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Éves rendezvényterv elkészítése (időterv, költségvetés megtervezése) az önkormányzat kulturális és sportrendezvényeinek, illetve a település életét érintő rendezvények megszervezése (egészségfejlesztés, ifjúsági, közművelődési, közösségfejlesztési, művészeti programok) rendezvényprogram összeállítása, fellépők/vendégek meghívása szerződések előkészítése, szükséges bejelentések megtétele helyszín foglalása, biztosítása rendezvényeken való részvétel, lebonyolítás rendezvények szponzorálási lehetőségeinek felkutatása helyi szervezetekkel való együttműködés. Kaposszerdahely települést érintő pályázatok figyelése, azok elkészítésében való aktív közreműködés, pályázati anyagok előkészítése és összeállítása. A helyi lakosok, civil szervezetek és az önkormányzat közötti kommunikáció támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Művelődésszervezői,

•         Angol nyelvből középfokú B típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         Német nyelvből középfokú B típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, pénzügyi-számviteli ügyintéző,

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prépost László nyújt, a +36703743757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kaposszerdahely Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2897-1/2018/H , valamint a munkakör megnevezését: kultúrális referens.

 

•         Személyesen: Prépost László, Somogy megye, 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos 65. . .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatról, szükség szerint a pályázók személyes meghallgatását követően, a polgármester dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók anyagát visszaküldjük.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.