A projekt

Jelen projekt a Kaposszerdahelyi székhelyű alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központ létrehozására irányul. Az intézmény öt település - Szilvásszentmárton, Zselickisfalud, Patca, Szenna és Kaposszerdahely - alapfokú és többletszolgáltatásokat is tartalmazó egészségügyi, szociális és gyermekjóléti ellátását biztosítja. 

Mivel a települések egyike sem tud megfelelő ingatlant biztosítani a létrejövő központ számára, ezért az intézmény egy új építésű létesítményben kap helyet.

A projekt indokoltságát az adja, hogy a mikrotérség településein élők csak részlegesen, és különböző településeken érhetik el az egészségügyi alapellátásokat, illetve alapvető szociális szolgáltatásokat, melyek fejlesztésére fokozott és folytonos igény mutatkozik. Orvosi rendelő például Szennában működik, gondozói központ Kaposszerdahelyen, de ezek sem tudják ellátni a mikrotérségben felmerülő igényeket.
 
Az igénybevevők a teljes ellátás, illetve szolgáltatási kör elérése érdekében a megyeszékhelyre kényszerülnek utazni, melynek intézményei túlterheltek, már nem tudják fogadni a környező települések lakóit, a szolgáltatásokhoz sok esetben csak hosszú várakozási idő után lehet hozzájutni.

A projekt a Kaposszerdahelyi székhelyű Alapfokú Egészségügyi és Szociális Szolgaltató Központ létrehozására irányul. Az intézmény öt település - Szilvásszentmárton, Zselickisfalud, Patca, Szenna és Kaposszerdahely - alapfokú és többletszolgáltatásokat is tartalmazó egészségügyi, szociális és gyermekjóléti ellátását biztosítaná. Mivel az érintett települések egyike sem tud megfelelő ingatlant biztosítani a létrejövő központ számára, ezért az intézmény a tervek szerint egy új építésű, hozzávetőlegesen 1.000 m² hasznos alapterülettel rendelkező létesítményben kap helyet. 
A projektgazda Kaposszerdahely Község Önkrományzata a többi érintett településsel - mikrotérségi együttműködési megállapodás formájában - vállalja a létrejövő intézmény fenntartását.

Az épületben olyan közösségi terek, kialakítása is indokolt, amely, a lakosság aktív közösségi életének, civil szerveződésének a színtere lehetne. A tervek szerint sor kerülhet az egészséges életmódot és mentálhigiénét elősegítő tevékenységek, szolgáltatások kialakítására is (pl. dietetikus tanácsadás, jogsegélyszolgálat, pszichológiai-addikciós tanácsadás, munakerőpiaci reintegrációs tréning, kismama torna, gyermekágyi torna). 

Az alapellátások tekintetében a pályázó bővíteni kívánja a nappali ellátást, a jelenleg meglévő 31 fős létszámot, 50 főre, hogy az ellátásból ne maradjon ki egyetlen rászorult sem. Új szolgáltatásként jelenik meg a családi napközi, melyet az előzetes igények alapján 5 fő gyermek venné igénybe, számukra a szolgáltatást térítésmentesen biztosítaná a pályázó. 
A családsegítés, és a gyermekjóléti szolgáltatás színvonalának emelését, szintén kiemelten fontosnak tartja az Önkormányzat, a települések zártsága miatt.

A projekt összes költsége 241.600.000 Ft, melyhez a pályázó Kaposszerdahely Községi Önkormányzat 229.520.000 Ft nem visszterhes pályázati támogatást igényel, mivel a projekt területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségben valósul meg és ezért a DDOP-2008-3.1.3.A pályázati kiírásban szereplő legmagasabb, 95%-os támogatási intenzitásra jogosult.