2020.évi rendeletek

Dokumentum megnevezése
7/2014. (V.16.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék égetéséről Megnyitás / Letöltés
2/2020. (I.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról Megnyitás / Letöltés
4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet a tanyagondnoki szolgáltatásról Megnyitás / Letöltés
2/1991. számú rendelet a közigazgatási terület rendjéről Megnyitás / Letöltés
5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Megnyitás / Letöltés
6/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Megnyitás / Letöltés
7/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról napról Megnyitás / Letöltés
8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérletéről és elidegenítéséről Megnyitás / Letöltés
9/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019.évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.13.) számú rendeletének módosításáról Megnyitás / Letöltés
2019.évi beszámoló Megnyitás / Letöltés
11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet a köznevelési intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő díjakról Megnyitás / Letöltés
12/2020. (X.22) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Megnyitás / Letöltés
13/2020. (X.22.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról Megnyitás / Letöltés
1/2020. (I.23.) számú rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Megnyitás / Letöltés
3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről Megnyitás / Letöltés
14/2020. (XI.30.) Helyi adókról Megnyitás / Letöltés
15/2020. (XII.03.) Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014 (V.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Megnyitás / Letöltés
16/2020. (XII.8) A helyi adókról szóló 14/2020 (XI.30) önkormányzati rendelet módosításáról Megnyitás / Letöltés